Gujarati Gazal On Life Needs Sms 2017

##अहीं जिंदगी नुं सफर जेवुं पण होय###
##बधा ने जीववा रस्तो एक ,सरळ जोईए छे##

अहीं जिंदगी नी मंजिल जेवी पण होय,
लोको ने तो बस एक, ओळख जोईए छे.

##सूवा वाळा लोको तो सपनाओ थी थाकी ने सुई गया##
##हवे दरेक वय्क्ति ने महेल एक, आलीशान जोईए छे##

##कोशिष तो करे छे बधा पोताना माटे जीववानी##
##पण अहीं जीववा माटे एक, मुठ्ठी आसमान जोईए छे##
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

##ना हसी आजे शक्या पाछा अमे##
##ना रडी आजे शक्या पाछा तमे##

##रोज राती वादळी गाज्या करे…
ना पडी आजे शक्या पाछा अमे##

##ने हवाने शुं हवा वाती हशे ?
ना हली आजे शक्या पाछा तमे##

##कोनुं छे आ नामु बाकी याद कर..
ना भरी आजे शक्या पाछा अमे###

##नामना तारी भुलाशे आ ज तो…
ना खसी आजे शक्या पाछा तमे##

##रोज तारी जातने पूछो तमे….
ना सही आजे शक्या पाछा अमे###

No comments :