Gujarati Gazal On Life Needs Fist Sms 2017

⇛अहीं जिंदगी नुं सफर जेवुं पण होय⇛
⇚बधा ने जीववा रस्तो एक ,सरळ जोईए छे⇚

⇚अहीं जिंदगी नी मंजिल जेवी पण होय,
लोको ने तो बस एक, ओळख जोईए छे.

⇚सूवा वाळा लोको तो सपनाओ थी थाकी ने सुई गया,
हवे दरेक वय्क्ति ने महेल एक, आलीशान जोईए छे.

⇚कोशिष तो करे छे बधा पोताना माटे जीववानी,
पण अहीं जीववा माटे एक, मुठ्ठी आसमान जोईए छे.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

⇶ना हसी आजे शक्या पाछा अमे….
ना रडी आजे शक्या पाछा तमे….

⇶रोज राती वादळी गाज्या करे…
ना पडी आजे शक्या पाछा अमे…

⇶ने हवाने शुं हवा वाती हशे ?
ना हली आजे शक्या पाछा तमे…

कोनुं छे आ नामु बाकी याद कर..
ना भरी आजे शक्या पाछा अमे…

⇶नामना तारी भुलाशे आ ज तो…
ना खसी आजे शक्या पाछा तमे…

⇶रोज तारी जातने पूछो तमे….
ना सही आजे शक्या पाछा अमे…

No comments :